ΕΣΤΙΑ: «Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης, για συνηγορία και αυτοσυνηγορία ατόμων με νοητική υστέρηση»

Ν. Ψυχικό 20 Μαΐου 2015

SMALL 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Η Εστία (Κέντρο Κοινωνικής Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση) ανακοινώνει  την έναρξη υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης, για συνηγορία και αυτοσυνηγορία ατόμων με νοητική υστέρηση». Το έργο  εντάσσεται στην Πρόσκληση «Προαγωγή των δημοκρατικών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», που είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και το διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης, για συνηγορία και αυτοσυνηγορία ατόμων με νοητική υστέρηση, ώστε να απολαμβάνουν με ίσο τρόπο το σύνολο των δικαιωμάτων, ελευθεριών και έμφυτης αξιοπρέπειάς τους. Το έργο σε πρώτη φάση περιλαμβάνει την εκπαίδευση των συμμετεχόντων  σε δεξιότητες και εργαλεία για τον μηχανισμό υποστήριξης της συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας ατόμων με νοητική υστέρηση.

Η συνολική διάρκεια του έργου ορίζεται σε έξι μήνες από 15/05/2015 εως 15/11/2015

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

 

_________________________________________________________________________

To Έργο χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως ΕΕΑ Grants. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.